Home

Seniorenvereniging
KBO St. Jan Milheeze

KBO Brabant

Bij de KBO "St. Jan Milheeze"

Zit je goed"


Deze website heeft als doel leden en kandidaat-leden te wijzen op de mogelijkheden binnen onze afdeling, hun vrije tijd zinvol in te vullen op sociaal, cultureel, maatschappelijk en recreatief gebied.


Andere verenigingen en organisatie in Milheeze een indruk te geven van de aktiviteiten die binnen de K.B.O. Milheeze plaats vinden en welke plaats de K.B.O. hierdoor binnen de Milheezer gemeenschap inneemt. Het bestuur hoopt met deze website de beoogde doelstellingen te verwezenlijken.


Het bestuur,

K.B.O. St. Jan Milheeze

Agenda 2020

Donderdag

10 september

Digitaal Fit

Dinsdag

22 september

Digitaal Fit

Dinsdag

3 november

Alg. Ledenvergadering

Woensdag

6 december

Kerstviering ???

Zondag

27 december

Kerstsnertwandeling ???