Home

Bij de KBO "St. Jan Milheeze"

Zit je goed"


Deze website heeft als doel leden en kandidaat-leden te wijzen op de mogelijkheden binnen onze afdeling, hun vrije tijd zinvol in te vullen op sociaal, cultureel, maatschappelijk en recreatief gebied.


Andere verenigingen en organisatie in Milheeze een indruk te geven van de aktiviteiten die binnen de K.B.O. Milheeze plaats vinden en welke plaats de K.B.O. hierdoor binnen de Milheezer gemeenschap inneemt. Het bestuur hoopt met deze website de beoogde doelstellingen te verwezenlijken.


Het bestuur,

K.B.O. St. Jan Milheeze

Beste leden,


Pasen staat voor de deur en onze activiteiten worden weer uitgebreid, daar Corona niet meer agressief aanwezig is.

Op woensdag 13 april hebben wij voor het eerst een Paasbingo, met een leuke verrassing. 20 april gaan wij een dorpse wandeling maken.

Op 3 mei hebben wij onze jaarlijkse dagreis waarop er al lang op is gewacht, hopelijk met veel deelnemers. 9 mei onze Mariaviering op een andere locatie in een ander jasje.

Voor de overige activiteiten zie ons Infoblad die ook op onze site staat.

Ook vermelden wij dat het fietsseizoen is begonnen en wilt u een keer willen mee fietsen, u van harte welkom bent. Starten vanaf het Kerkplein om klokslag 13.30 uur. Dus zorg dat u op tijd bent.

Op dinsdagavonden is er achter de Berken van 18.30 - 20.00 uur petanque (jeu de boules). De banen worden geheel vernieuwd wat hopelijk de spelvreugde zal vergroten.

Onze activiteiten zijn divers, doe mee en ervaar de gezelligheid.